Ideell sektor behöver mer kunskap

Kerstin Eriksson FamnaHur lyfter vi kvalitet, rekrytering och utbildning? Det var huvudfrågan när Tema EF med flera bjöd in till seminarium i riksdagen den 22 maj.
–De som arbetar inom våra organisationer behöver mer kunskap, sa Kerstin Eriksson, Famna.

 

Att ge vårdare bättre arbetsvillkor och yrket högre status, var ett av de tydligaste budskapen under seminariet Äldreomsorgen– så lyfter vi kvalitet, rekrytering och utbildning, som hölls i riksdagen den 22 maj.

På seminariet, som anordnades av Tema EF, Tema A&O och SPeL i samarbete med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, var politiker, forskare, bransch- och fackförbund och ESF-projekt på plats för att presentera och diskutera vilka utmaningar välfärden står inför och hur vägarna framåt ser ut. Just en samsyn kring hur kvalitén inom äldrevården ser ut och hur den bör utvecklas, ansåg många var rätt väg framåt. Likaså kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

– De som arbetar inom våra organisationer behöver mer kunskap. Bland annat behöver cheferna kompetens inom affärsmässighet, planering och strategier för utveckling, om våra organisationer ska kunna stå sig i på den nya konkurrensutsatta marknaden, sa Kerstin Eriksson, näringslivspolitiskt ansvarig på Famna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

På frukostmöte med Östra Södertörn

Temagruppen och Bosse Bliderman från Tanke och Handling talar på Samordningsförbundet Östra Södertörns frukostmöte. Deltagare är kommunala tjänstemän och representanter från olika sociala företag. På mötet deltar också Coompanion Stockholm.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tema EF på nationell konferens

dan_eliasson_001_highTemagruppen är på Nationell finsamkonferens och lyssnar på Försäkringskassans GD Dan Eliasson. Temagruppen har också varit representerad på seminarium kring socialt företagande tillsammans med Tillväxtverket och Coompanion Skaraborg.

Bild: Försäkringskassans GD Dan Eliasson. Foto: Försäkringskassan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Seminarium om ”Att lära av mirakel”

Innan julledigheterna lanserade vi boken ”Att lära av mirakel” på SKL:s kontor i Stockholm.

Här kan  ni se seminariets olika delar

Inledning Eva Johansson, Tillväxtverket, http://bambuser.com/v/3200316

Kort bakgrund, Kajsa Villman Tillväxtverket,  http://bambuser.com/v/3200327

Ragnar Andersson, Tillväxtverket om bakgrunden till boken och temagruppens arbete  http://bambuser.com/v/3200334

Sven Bartilsson, Coompanion om Social Franchising,  http://bambuser.com/v/3200434

Eva Laureli, Tanke och Hnalding om delaktighet och ledarskap,  http://bambuser.com/v/3200511

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Resultatseminarium och avslut för temagruppen på Tillväxtverket

Förra veckan arrangerade temagruppen ett resultatseminarium på Tillväxtveket. Seminariet var den sista aktiviteten för temagruppen med Tillväxtverket som projektägare.

 

Temagrupper – en del av Socialfondens lärande och strukturpåverkan
Åsa Lindh, GD Svenska ESF-Rådet inledde seminariet med att ge en överblick över temagruppernas roll och ESF-rådets uppdrag. Hennes presentation finns här

Vad har vi jobbat med och vad kom vi fram till? En överblick av Temagruppens arbete och resultat.
Ragnar Andersson, analysansvarig på temagruppen presenterade en överblick över temagruppens arbete och reultat. Här finns hans presentation

Metoder för delaktighet – varför och hur?
Eva Laurelii, Göteborgs universitet/Tanke & Handling. Eva har skrivit två kapitel i antologin ”Att lära om mirakel” som du kan läsa om i det föregående inlägget. Eva har skrivit om delaktighet och ledarskap. På seminariet fokuserade hon på att prata om delaktighet och metoder för delaktighet. Hennes presentation finns här

Att klara finansieringen – ett liv efter projektet?
Ulla Herlitz, Göteborgs universitet. Även Ulla har skrivit ett kapitel i den ovan nämnda antologin ”Att lära av mirakel”. Hennes kapitel och presentationen på seminariet berörde finansiering för sociala företag och finansiering i olika faser av företagandet. Hennes presentation finns här

Mjukstartsstrategier – stödstrukturer som fungerar
Sven Bartilsson från Coompanion i Göteborg hade två punkter på seminariet. Han inledde med att prata om stödstrategier och en genomgång över vad som finns och vad som behövs. Hans presentation finns här

Lärdomar från transnationell samverkan och Social franchising
Bosse Olsson, Tillväxtverket och Sven Bartilsson, Coompanion Göteborg. Bosse har deltagit i ett transnationellt samarbete ”Better Future for the Social Economy”. Han presenterade resultatet från arbetet och en rapport som tagits fram av nätverket. Här finns hans presentation.

Social franchising är en typ av socialt företagande där samma koncept kan kopieras i flera länder. Le Mat i Göteborg är ett exempel på det. Sven pratade om fördelarna med social franshising och gav en rad exempel på den här typen av företag från bland annat Tyrkland och England. Här finns hans presentation.

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ny bok, Att lära av mirakel

Att lära av mirakel – att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande

 

”Problemet, som jag ser det, är att dessa arbetsintegrerande sociala företag är mirakel. De är ofta skapade av människor utan tidigare erfarenheter av företagande. Inte sällan utan någon som helst arbetslivserfarenhet. Eller med endast erfarenhet av socialt arbete. Trots detta lyckas en hel del skapa en stabil verksamhet. Men många gånger räcker inte kompetensen hos grundarna till för att utveckla företaget och få det att växa.”
Sven Bartilsson, Att lära av mirakel 2012

Meningen ovan är hämtad från Sven Bartilssons kapitel om Social franchising i boken ”Att lära av Mirakel” och inspirerade oss till titeln.

Att lära av mirakel behandlar tretton olika områden och aspekter av arbetsintegrerande socialt företagande. Boken tar upp sådant som finansiering, delaktighet, rekrytering, stödstrukturer, hållbarhet och social franchising. Förhoppningen är att den ska bidra till större förståelse för de arbetsintegrerande sociala företagens villkor.
I de arbetsintegrerande sociala företagen såväl som i olika projekt växer det fram kunskaper om arbetssätt som kan bidra till effektivare framtida satsningar på arbetsintegrerande sociala företag såväl som bidra med viktiga lärdomar för annat företagande såväl som för arbetslivet i stort. Det gäller såväl arbetets organisering som konsten att driva och utveckla företag när inte maximal avkastning på kapital är främsta målet, utan i stället maximal avkastning i arbetstillfällen för använda resurser.

Den här boken finns även i form av en e-bok som passar perfekt att läsa i läsplattan. Tänk på miljön innan du beställer en pappersupplaga.

Ladda hem boken här

Du kan även ladda hem bokens kapitel separat nedan.

Kapitel 1, Att rekrytera deltagare till projekt, Hopp, motivation och engagemang
Kapitel 3, Delaktighet
Kapitel 4, Det svåra mångsidiga ledarskapet
Kapitel 5 Det möjligjörande mötet
Kapitel 6 Socialt företagande – hur social måste man vara? Att arbeta med neuropsykiatriska diagnoser
Kapitel 7, Hållbara affärsval inom socialt företagande
Kapitel 8, Om inkubatoreroch andra stödstrukturer
Kapitel 9, Att klara finansieringen
Kapitel 10, Jämställdhet – varför och hur?
Kapitel 11, Arbetsintegrerande sociala företag och immigranter – en översikt
Kapitel 12 Att styra och sätta ord på vad man gör
Kapitel 13, Social franchising

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Sociala företag — ett mirakel?

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande lanserar i december boken ”Att lära av mirakel — att vända arbetslöshet till hållbart socialt företagande.” Boken är en antologi som berör olika aspekter av socialt företagande. 

Ragnar Andersson, Analysanavarig på Temagruppen Entreprenörskap och Företagande och redaktör för boken ”att lära av mirakel”.

Hallå Ragnar Andersson – vad är ett mirakel?

Titeln är hämtad från ett kapitel i boken om social franchising skrivet av Sven Bartilsson på rådgivarorganisationen Coompanion. Han menar att det är ett mirakel att människor helt utan erfarenhet från företagande in många fall även utan arbetlivserfarenhet blir företagare. Och jag kan inte annat än att hålla med. Det intressanta är att nu har dessa mirakel blivit vanligt förekommande. En del av metodutvecklingen som gjort detta möjligt skildras i antologin.

Varför har ni tagit fram den här boken?

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande har jobbat i tre år med att samla kunskap och erfarenheter från ESF-projekt med företagande som medel mot arbetslöshet. Den här boken gör ett nedslag inom tretton utvecklingsområden som projekten arbetar med  och beskriver de problem som man möter samt olika metoder för att lösa dessa. De flesta projekten är inte avslutade och analysverksamheten fortsätter. Antologin går att se som en beskrivning av läget här och nu. Boken har också tillkommit för att vi märkt behovet av en djupare kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande hos kommuner och myndigheter som arbetar med att starta och stödja sociala företag.

När släpps den?

Den 4 december bjuder vi in till ett bokmingel på SKL för att lansera boken. Författarna finns på plats och Temagruppen presenterar sitt arbete om har lett fram till boken. 
Anmälan görs här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 5 december har vi ett resultatseminarium här på Tillväxtverket för att dela med oss av våra lärdomar. Vi presenterar Temagruppens resultat och framtiden diskuteras.
Anmälan görs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar