FÖRDJUPNINGSSTUDIER I TEMAGRUPPEN ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE

Under hösten kommer Temagruppen att genomföra en rad fördjupningsstudier av ESF-projekt som arbetar med integration på arbetsmarknaden genom entreprenörskap och företagande. En stor del av studierna kommer att beröra arbetsintegrerande sociala företag.

Teman för studierna är:

Bilder av problem och lösningar
Vilka problem är det som kommuner, Arbetsförmedling och andra aktörer försöker lösa – och varför tror man att företagande är lösningen? Studien genomförs av Oxford Research.

Kartläggning av hinder och möjligheter att anställa långtidsarbetslösa, långtidssjuka m.fl.
Syftet är att ge kunskap om vad aktörer uppfattar som hinder för företagare att anställa långtidsarbetslösa och om beprövade metoder för att överkomma dessa hinder. Studien genomförs av Oxford Research.

Samtida satsningar på individer och strukturer
Det anses vara en framgångsfaktor att satsning på individer sker samtidigt som strukturer förbättras. Studien ska bland annat titta på möjligheter och hinder för en sådan ”dubbel strategi”. Studien kommer att genomföras av Kontigo.

Långsiktighet och strategisk förankring
Långsiktighet framhålls som framgångsfaktor särskilt för arbetsintegrerande sociala företag och den sociala ekonomins arbetsintegrerande verksamhet. Uppdraget har tre fokus; Aktörer med långsiktiga strategier, koppling till lokala, regionala och nationella strategier och policys, arbetslösas och social ekonomis förekomst i strategierna. Studien kommer att genomföras av Kontigo.

Att synliggöra nytta och effekter
Det saknas modeller, metoder och kunskap som underlättar valen för individer, eller så finns dessa verktyg med de används inte. Hur relaterar dessa modeller, metoder och kunskap till de metoder som kvalitets- och resultatmäter verksamheter? Studien genomförs av Ledningskonsulterna.

Företagande som pedagogisk metod
Studier och tidigare erfarenheter verkar visa att utbildning och praktik i att utveckla företag ger kunskap och erfarenheter som stärker individen och dess möjligheter på arbetsmarknaden på flera sätt. En viktig fråga att besvara är vad det innebär att metoden är just företagande och inte andra typer av aktiverande projekt. Studien genomförs av Ledningskonsulterna.

Stödstrukturer och kompetensutveckling
Samla information om vilka stödstrukturer som finns för små och medelstora företag, samt specifikt för företagandet inom den sociala ekonomin och arbetsintegrerande sociala företag. Beskriva roller, kompetensområden etc. Identifiera glapp och kunskapsbrister. Studien kommer att genomföras av Coompanion, Göteborg.

Övriga näringslivets samverkan med den sociala ekonomin och arbetsintegrerande sociala företag m.fl.
I vilka frågor (skapa arbetstillfällen, kompetensförsörjning, affärer, gemensamma behov etc) har man nytta av samverkan? För och nackdelar?

Effekter för anordnare inom den sociala ekonomin och arbetsintegrerande sociala företag.
Hur påverkas de organisationer och företag som tar emot placeringar, tar uppdrag m.m. från Arbetsförmedling och kommuner etc? Vilka ekonomiska och organisatoriska effekter uppnås på kort och lång sikt? Effekter i förhållande till grunduppdrag, värderingar mm. Studien genomförs av Mälardalens Högskola.

Ledarskapet i arbetsintegrerande sociala företag och arbetsintegrerande verksamheter inom den sociala ekonomin
Genom fallbeskrivningar, intervjuer etc. belysa de särskilda krav som ställs på ledarskap i dessa verksamheter. Hur hanteras detta i projekt som syftar till övergång till företagande och liknande arbetsintegrerande verksamheter? Studien genomförs av Temagruppens arbetsgrupp för arbetsintegrerade sociala företag med Eva Laurelii som samordnare.

Myndigheternas roll och utvecklingsbehov
Vad behövs för att Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården m.fl. ska kunna arbeta och samverka bättre med arbetsintegrerande sociala företag och arbetsintegrerande verksamheter inom den sociala ekonomin och projekt på området.

Samtliga studier har påbörjats och rapporterna kommer att vara klara under hösten. Under senhösten och första kvartalet 2012 kommer temagruppen att genomföra regionalt baserade konferenser utifrån aktuella teman och slutsatser.  Studien genomförs av Temagruppen och samverkansgruppen för socialt företagande samt vid behov konsultstöd.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till FÖRDJUPNINGSSTUDIER I TEMAGRUPPEN ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE

  1. Irina Örnberg skriver:

    Vad bra! Hoppas att vi får möjlighet att ta del av dessa samlade erfarenheter och kunskaper i vårt praktiska arbete med sociala företag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s