Månadsarkiv: oktober 2011

Debattörer anser att okunskap och ojämn konkurrens hämmar idéburet företagande

Bättre finansiering, mer forskning, ny lagstiftning, statligt stöd och bättre matchning föreslås i ett program för att främja utvecklingen av socialt företagande. Bakom programmet står KFO, Skoopi, Famna och Coompanion Sverige. I en debattartikel i Västerbottens Folkblad argumenterar de för … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Socialt företag vårdar kulturarvet

Dala-Demokraten uppmärksammar det sociala företaget Kulturarvet och deras arbete med rådgivning kring hur man bäst bevarar gamla föremål i samband med utställningen Vårda för framtiden på Säters bibliotek. Kulturarvet erbjuder utbildningsinsatser, rehabilitering och arbetsträning för personer som står längst bort från arbetsmarknaden och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Frukostseminarium: Företagspedagogik som bot mot arbetslöshet – så här gör man!

Studier av projekt där långtidsarbetslösa utbildas i entreprenörskap och företagande visar att deltagarna verkligen har nytta av utbildningen. Några av deltagarna blir företagare, men många fler får ett jobb och upplever att utbildningen gett dem nya förutsättningar att komma in … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tillväxten inom det idéburna företagandet kräver anpassning av lagstiftningen

Företrädare för organisationer inom idéburet företagande kräver en förändrad lagstiftning som ger ekonomiska föreningar och idéburna företag lika möjligheter att växa som privat företagande. Kraven på en ny lag för ekonomiska föreningar framförs i en debattartikel i Borås Tidning där … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Socialt företagande del av lösningen när företag läggs ned

När företaget Faurecia i Torsås lades ned ledde det till att många anställda friställdes på kort tid. För att möta problemet med en stigande arbetslöshet initierade kommunen ett projekt kring arbetsintegrerade sociala företag. Projektet kommer att delfinansieras av kommunen och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Socialt entreprenörskap ska utveckla idrottsföreningar

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett handlingsprogram för att främja utvecklingen av den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin har en lång tradition och stor betydelse för samhällsutveckling och entreprenörskap i Sverige. Projektet Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling går … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ordförande för Vägen ut! Kooperativen talade på konferens om europeisk arbetsmarknad

Elisabet Mattsson, ordförande för de Göteborgsbaserade sociala företagen Vägen ut! kooperativen, talade på Europiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska kommissionens konferens som hölls i Stockholm den 16 september. Temat för konferensen var ”En inre marknad för ett socialt Europa”. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar