Om den tematiska gruppen

Tidigare erfarenheter och studier visar att entreprenörskap och företagande kan vara en väg tillbaka till arbetslivet för den med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Det finns kunskaper på området men de är inte heltäckande. Därför finns ett behov av att samla in erfarenheter och utveckla kunskaper om såväl hinder som möjligheter.

Tillväxtverket driver ett projekt finansierat av socialfonden i syfte att utveckla och sprida kunskap om hur entreprenörskap och företagande kan motverka utanförskap. Inom projektet definieras entreprenörskap som ett förhållningssätt där kreativitet och handlingskraft kombineras för att finna nya lösningar, till exempel nya arbetssätt och nya sätt att organisera verksamheter. Företagande definieras som ett verktyg för att skapa arbetstillfällen genom t.ex. egenföretagande, kooperativt företagande eller sociala företag. 

Om projektet
Syftet med projektet är att genomföra kompletterande studier och ta tillvara Temagruppens egna erfarenheter. Detta för att sedan utveckla och sprida kunskap om hur entreprenörskap och företagande kan motverka utanförskap. Utgångspunkten är de projekt som den Europeiska socialfonden har finansierat. Särskilt fokus ligger på de företag och verksamheter som startas och utvecklas inom den sociala ekonomin genom initiativ från idéburna organisationer.

Projektets mål är ett ökat medvetande om hur entreprenörskap och företagande kan bidra till arbete och egen försörjning. Vidare ska projektet utforma förslag som kan stärka de strukturer som bidrar till personers inträde eller återinträde till arbetslivet genom företagande i olika former, t.ex. som anställd eller som företagare.

Projektet är ett strukturpåverkande socialfondsprojekt som förlängts till 2013. Tillväxtverket är projektägare och arbetet leds och styrs av en tematisk grupp som består av ett brett partnerskap av organisationer. Ordförande för gruppen är Eva Nypelius. Eva är suppleant i SKLs styrelse och tidigare ordförande i kommunstyrelsen på Gotland. Vice ordförande för gruppen är socialdemokraten Christer Adelsbo

Projektet är indelat in i tre faser:

1. Kunskapsinhämtning
2. Kunskapsutveckling
3. Spridning av lärande exempel och formulerade förslag

Projektet genererar även material i form av rapporter, guider och handböcker.

Projektledare
Eva Johansson
Telefon: 08 – 681 96 61
eva.johansson@tillvaxtverket.se
 

Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarföreningen KFO
Coompanion
Europaforum
Europeiska socialfonden i Sverige
Forum för frivilligt socialt arbete
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Internationella företagarföreningen i Sverige
Konstfrämjandet
Kriminellas revansch i samhället
Linköpings universitet
Landsorganisationen i Sverige
Sociala arbetskooperativens intresseorganisation
Sveriges kommuner och landsting
Tillväxtverket
Partnerskap för utveckling av sociala företag
Plattformen för socialt företagande
Vägen ut! kooperativen

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s