Välkommen på seminarium och bokmingel:

Att lära av mirakel

– Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Den 4 december från klockan 16:30 är du välkommen till Sveriges Kommuner och Landsting på Hornsgatan 20 i Stockholm. Då lanseras en antologi om arbetsintegrerande socialt företagande ”Att lära av mirakel”.

Sedan 2010 har Tillväxtverket varit projektägare för en av ESF-rådets temagrupper Entreprenörskap och Företagande.  Projektet syftar till att utveckla och sprida kunskap om hur entreprenörskap och företagande kan motverka utanförskap. Vid årsskiftet avslutas projektet och i samband med det släpps antologin som ska fungera som en inspirations- och metodbok om arbetsintegrerande socialt företagande.  

Boken består av totalt 13 kapitel som berör allt från delaktighet och rekrytering till engagemang, ledarskap och social franchising.

När: 4 december 16:30 – 20:00

Var: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 Stockholm. Lokal, Torget.

 

Program och hållpunkter

16:30-16:45
Temagruppens ordförande Eva Nypelius inleder och hälsar välkommen
16:45 – 17:15 
Presentation av temagruppens arbete som lett fram till lanseringen av boken. Vad händer nu och vad behöver göras för utvecklingen av socialt företagande i Sverige.
17:15–18.00
Två av bokens kapitel, social franchising och delaktighet presenteras. Författarna Sven Bartilsson och Eva Laurelii presenteras, hur ser de på framtiden för sociala företag i Sverige och vad hoppas de att deras texter ska bidra till?
18:00 – 20:00
Mingel med snittar och alkoholfri cider. Ta chansen att prata med flera av författarna, ställ dina frågor till temagruppens medarbetare och träffa kollegor och deltagare från sociala företag.

 

Anmälan

http://services.tillvaxtverket.se/course-view/view-period/default/43901

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur kan kommunen stödja framväxten av sociala företag?

Den 18 oktober arrangerades ett frukostseminarium för att  diskutera arbetsintegrerade sociala företag och hur kommuner kan stödja utan att styra utvecklingen av fler företag. Vilken är kommunens roll och hur kan kommunerna samarbeta med sociala företag?

På seminariet lanserades rapporten ”stödja utan att styra” som ska hjälpa och stötta kommuner som vill stödja framväxten av fler arbetsintegrerande sociala företag.

Rapporten ska fungera som en guide eller handbok och ger svar på frågor som; vad är ett arbetsintegrerande socialt företag? Vilken företagsform är lämplig? Vilka myndigheter handlägger frågorna? Hur kan samarbetet med kommunen se ut? Hur fungerar upphandling med sociala kriterier? Dessutom presenteras problem, möjligheter och exempel från verkligheten.

Se seminariet i sin helhet här nedan.


Ladda hem eller beställ rapporten här

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Socialt företagande på agendan i Bryssel

Häromveckan var Temagruppen Entreprenörskap och Företagande på plats i Bryssel under Open Days. Tillsammans med ESF-rådet och Spel hade vi bjudit in till ett seminarium om social franchising. Goda exempel på social franchising från Polen, Sverige och Italien presenterades. Vad gör EU och vad bör göras? Det fick vi delvis svar på från parlamentariker och kommissionärer som var på plats på seminariet.

Seminariet, ”Social franchising in Europe – An opportunity for new jobs and regional growth”, samlade drygt 80 deltagare från tolv europeiska länder. Trots att det finns många goda hållbara exempel på socialt företagande är det många hinder i vägen vid en etablering. Ett vanligt problem är möjligheterna att få lån. Det politiska klimatet skiljer sig också mellan olika länder.

Franchising är ett begrepp som ofta kopplas till snabbt växande privata företag men det är en affärsmodell som passa perfekt för företag med sociala mål och lite kapital. Man delar på risk och ansvar och det passar bra för att utveckla den sociala ekonomin. De sade Renate Goergen från det italienska hotellet och sociala franchiseföretaget Le Mat.

Hon tog även upp utmaningar som kan uppstå om man växer och blir för stor. Viktigt för företag inom social franchising och den sociala ekonomin är de demokratiska grundvärderingarna och det kan bli svårt att hålla fast vid dem om man växer för mycket och fort.

Inspirerade av Italien finns idag även Le Mat i Göteborg och snart öppnar det första hotellet i Stockholm.

Läs mer om social franchising ur internationellt och EU-perspektiv på

http://www.revesnetwork.eu/ och  http://www.socialfranchising.coop/

Gott exempel från Polen – nu i hela världen

Eva Sadworska från Polen kommer från ett socialt franchiseföretag i Polen som numera även finns i Frankrike, Holland och Storbritannien.

Jag passade på att ställa några frågor till Ewa om hennes reflektioner från seminariet och vad andra företag kan lära sig från hennes modell. Se hennes svar i filmen nedan.


 

http://www.youtube.com/watch?v=ZcHZZruTj54&feature=plcp

Pernilla från vägen ut kooperativen reflekterar över seminariet

Begreppen blir ett hinder

Jens Nilsson är svensk ledamot i europaparlamentet och engagerad i frågor kring social ekonomi och socialt företagande. Han pratade mycket om begreppen kring social ekonomi, social franchising och socialt företagande och problematiken i att man lätt fastnat i att diskutera definitioner. Det är svårt att komma överens om en gemensam definition. För att påverka beslut och politiken borde man leta efter likheter istället för skillnader.

Läs mer om seminariet på http://www.spl.nu/nyheter-spl/socialt-foretagande-allt-viktigare-i-eu och titta på seminariet i efterhand här nedan.

 


Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

EU-parlamentet stimulerar socialt företagande

Genom att starta en ny entreprenörskapsfond hoppas EU-parlamentet stimulera socialt företagande. EU-parlamentarikern Jens Nilsson (S)spår en renässans för kooperativt företagande i och med det nya beslutet.

Det är tydligt att EU vill satsa på socialt företagande. EU-parlamentet har nyligen ställt sig bakom ett förslag om ett nytt regelverk för så kallade sociala entreprenörskapsfonder. Fonderna ska göra det enklare att hitta finansiering till sociala företag.

En social entreprenörskapsfond måste placera 70 procent av medlen i den sociala sektorn, redovisa de sociala resultaten av investeringarna samt rätta sig efter regler för transparens och stabilitet. Uppfylls kriterierna kan fonden marknadsföras över hela EU.

Tre frågor till EU-parlamentarikern Jens Nilsson?

Finns det andra sätt som EU satsar på socialt företagande?

Enda sedan början på 90-talet har EU stimulerat socialt företagande på lite olika sätt. Det viktigaste för oss i Sverige har nog varit de skrivningar om socialt företagande som funnits i regional- och socialfonden. Det har inneburit att många projekt genomförts som stimulerat svenska organisationer att utvecklas till sociala företag. Inte minst finns kompetens inom detta område inom Coompanion och deras regionala organisationer.

Inför regelverket kring strukturfonderna som presenterades för snart ett år sedan av EU-kommissionen finns bra och tydliga skrivningar om att socialt företagande ska stimuleras. Även på lagstiftningsområdet pågår diskussioner. Just nu ses upphandlingsdirektivet över och där är frågan om sociala krav vid upphandling en stor fråga.

Hur påverkar detta det sociala företagandet i Sverige?

EU-medlemskapet har inneburit stor möjligheter för hela den sektor som kallas ”Social ekonomi” och som regeringen i Sverige beskrev på ett bra sätt i slutet på 90-talet. Inom arbetsmarknadspolitiken har det betytt väldigt mycket för de grupper av arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. På landsbygden, inte minst i Norrland, har EU:s politik haft stor betydelse för att stimulera kooperativt företagande på landsbygden.

Ser du några problem med de nya fonderna?

Det är ju inga nya pengar – utan det skapar ett slags certifiering för fonder som redan finns eller som kommer att bildas. Problemen är väl möjligen att övertyga Norrlandsfonden, ALMI och andra befintliga fonder om att de ska satsa på socialt företagande.

 

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Kajsa Villman, kommunikatör Tillväxtverket

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Frukostseminarium: hur kan kommuner stödja sociala företag?

Välkommen att diskutera arbetsintegrerade sociala företag och hur kommuner kan stödja utan att styra utvecklingen av fler företag. Vilken är kommunens roll och hur kan kommunerna samarbeta med sociala företag?

Den 18 oktober bjuder Temagruppen Entreprenörskap och Företagande in till frukostseminarium. Då lanseras rapporten som ska hjälpa och stötta kommuner som vill stödja framväxten av fler arbetsintegrerande sociala företag.

Rapporten ska fungera som en guide eller handbok och ger svar på frågor som; vad är ett arbetsintegrerande socialt företag? Vilken företagsform är lämplig? Vilka myndigheter handlägger frågorna? Hur kan samarbetet med kommunen se ut? Hur fungerar upphandling med sociala kriterier? Dessutom presenteras problem, möjligheter och exempel från verkligheten.

MEDVERKANDE OCH PROGRAMPUNKTER

Varför ska kommuner samarbeta med sociala företag?

Eva Nypelius, Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och ordförande i Temagrupp Entreprenörskap och Företagande

Presentation av guideboken ”Stödja utan att styra – hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?”

Eva Johansson, Tillväxtverket

Behöver kommunerna en guide?

Birgitta Hällegårdh, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Reflektioner över nyttan med sociala företag och behovet av en guide

Ritva Widgren, Samordningsförbundet Östra Södertörn

Lokal: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Datum: Torsdagen den 18 oktober

Tid: 08.00–09.30Frukost från kl. 07.30

Deltagandet är kostnadsfritt

Anmälan till: johanna.senneby@helgalunden.se

Om du inte kan närvara så kan du se en inspelning från seminariet i efterhand på www.spl.nu

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | 1 kommentar

Aktuell ansökningsomgång inom sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Tillväxtverket inbjuder till att söka medel för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag samt för utveckling och kommersialisering/spridning av sociala innovationer. Projektanordnare som beviljades förstudier i utlysningen hösten 2011 kan i denna ansökningsomgång ansöka om medel till genomförande. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2012.

Syftet med utlysningen är att stärka nya och befintliga arbetsintegrerande sociala företags affärsutveckling och hållbarhet och att stimulera utvecklingen av sociala innovationer som kan förväntas spridas till andra områden (geografiskt eller verksamhet) och/eller aktörer.

Läs mer om ansökningsomgången här

Kajsa Villman, kommunikatör på Tillväxtverket

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Att skapa en hållbar framtid – vår tids stora ledarskapsutmaning

Förra veckan arrangerades konferensen kooperativa framtidsdagar av kooperationens år som är en del av FNs internationella kooperativa år. På konferensen diskuterades hur det kooperativa företagandet bidrar till ett livskraftigt näringsliv och till global utveckling.

Göran Carstedt är ordförande för Det Naturliga Steget som är en icke vinstdrivande organisation med syfte att öka takten mot en hållbar utveckling genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda metoder.

Göran pratade om hållbart ledarskap och de utmaningar som dagens företagsledare har för att bidra till ett hållbart samhälle.

Titta på Görans föredrag här: http://bambuser.com/v/2972679

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar